Trường có một tổ chức công đoàn với 33 đoàn viên trực thuộc Công đoàn GD huyện Quỳ Hợp. Đồng chí Ngô Trí Tiến làm chủ tịch công đoàn.