Trường có một Liên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Đồng Đội Huyện Quỳ Hợp. Trưởng phòng GD& ĐT Quỳ Hợp ra quyết định bổ nhiệm cho giáo viên làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội đó là đồng chí Hà Văn Hưng.