Sunday, 07/03/2021 - 18:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nghĩa Xuân

Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Tại Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học 2018-2019 thầy Lê Văn Thuận - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

 

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGHĨA XUÂN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

       Số:      /BC-TKNH                                      Nghĩa Xuân, ngày  10  tháng 9 năm 2018

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 
 

 

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

Trường THCS Nghĩa Xuân thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 với nhiều thuận lợi: Có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các cấp, của Huyện ủy, chính quyền huyện Quỳ Hợp; của  Đảng uỷ, Chính quyền xã Nghĩa Xuân, sự phối hợp có hiệu quả của mặt trận tổ quốc và các ban ngành cấp xã, Chi uỷ, Ban cán sự các xóm, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ,  Sở, đặc biệt là của Phòng GD&ĐT,  có sự  hoạt động năng nổ, nhiệt tình của  Hội cha mẹ học sinh, có sự quan tâm giúp đỡ về CSVC của công ty Thịnh Phú; Đội ngũ CB, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm, có năng lực , đoàn kết, chăm lo chuyên môn,  tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Ý thức học tập tích cực của một bộ phận lớn HS được nâng lên, HS đua nhau học tập; Cơ sở vật chất có được củng cố,  tăng cường.

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc thực hiện nhiệm vụ của trường trong năm học qua  cũng gặp một số khó khăn, đó là:  Cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn, đặc biệt là có dãy phòng học của 4 lớp 6 và lớp 7D đã xuống cấp, không đủ diện tích, không đủ chỗ ngồi cho học sinh, không  đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện phương pháp dạy học mới, của Quy định về CSVC trường chuẩn mới; Một bộ phận HS lười học, nhất là việc học ở nhà ; Đời sống của một số hộ dân còn khó khăn ảnh hưởng tới việc học tập của con em.

Tuy vậy với sự nỗ lực phấn đấu của thày và trò năm học 2017-2018 vừa qua chúng ta đã thu được nhiều thành tích đáng tự hào đó là:

I . Những thành tích đã đạt được:

1. Duy trì tốt sỹ số học sinh:

- Số học sinh THCS đầu năm học: 552, cuối năm 549 ,  bỏ 4(= 0,72%)

- Số h/s vào học lớp 6 đầu năm học/Số HS tốt nghiệp lớp 5 năm trước:131/131

2- Chất lượng giáo dục được khẳng định nằm trong tốp đầu của huyện:

- Chất lượng đại trà đảm bảo đạt yêu cầu:

Xếp loại Học lực cuối năm học:

Hc lc

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

T.bình

Yếu

 

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

  

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

83

15.12%

275

50.09%

188

34.24%

3

0.55%

  

509

92.71%

38

6.92%

2

0.36%

2

0.36%

 

Học sinh giỏi toàn diện: 83

Học sinh tiên tiến: 275

Tốt nghiệp THCS :152/152

- Đạt phổ cập GDTHCS mức độ 2; Tỷ lệ đối tượng 15-18 tuổi có bằng TNTHCS tăng 2,77% ( năm 2017 đat 91,9% năm 2016 đạt 89,13%).

- Thi HSG lớp 9 cấp huyện: Quy định 27 lượt, dự thi 29, công nhận 27, nhất 3, nhì 6, ba 9, kk 9 , xếp thứ 2 toàn huyện;

-Thi HSG văn hóa cấp tỉnh đạt 3/6 em (=50%) của huyện( Giải ba môn Địa lý có 2 em Lê Thị Phương Anh , Trần Bảo Linh , giải KK môn Ngữ văn 1 em Trần Hải Yến  ); 

- Thi Hội khỏe Phù đổng cấp huyện: ( giải Nhất 7, nhì 3 em, ba 4 em, tư 1 em, năm: 3 em) , xếp thứ 3 trong huyện

- Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: có 4 em đạt giải ba gồm: Trần Ngọc Huy môn bóng bàn, Trưởng Thị Bảo Châu môn điền kinh, Nguyễn Văn Tuấn môn bóng đá, Nguyễn Hồng Mạnh môn bóng đá.

- Thi khảo sát HS khá giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện: Quy định 66, dự thi 68, công nhận 47, điểm TB 11,96 (giải Nhất 5 em , nhì 9 em, ba 18 em, KK 15 em) , xếp thứ 3 trong huyện  ;

 

- Thi học sinh nghiên cứu KHKT em Dương Thị Huyền Ngân lớp 8D đạt giải nhì, Hoa Thị Thùy lớp 8D đạt giả nhì, em Nguyễn Thị Phương Anh lớp 9C đạt giải 3 ;

- Thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện: Em Trương Thị Thu Hiền được cấp giấy chứng nhận

-  Lớp đạt xuất sắc: 5(6B, 7A, 7B, 8D, 9A), Lớp tiến tiến: 8 (6A, 6C, 7D, 8B, 8C, 9B, 9C, 9D), Lớp khá: 3(6D, 7C, 8A).

3. Chất lượng đội ngũ đảm bảo đạt yêu cầu:

- Tổng số CBGVNV 36: Trong đó CBQL 2, giáo viên trung học cơ sở: 30 (Trong đó có 1 GV hợp đồng ngắn hạn, 1 GV nghỉ chờ hưu theo QĐ 86),3 nhân viên văn phòng,  1 bảo vệ

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 23/24; 

- Thi GVDG cấp huyện đạt 5 ( cô Trần Thị Thông, Nguyễn Thị Hảo, Trần Thị mai, Trần Thị Cẩm Thanh, Thầy Trần Ngọc Hùng)

- Xếp loại học BDTX 29 CBGV 100% đạt loại khá và loại giỏi

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 31/34(trừ 1 thầy Tuất nghỉ chờ hưu, 2 GV cô Nhung và thầy Hưng mới vào dạy từ tháng 11/2017 chưa đủ thời gian xét LĐTT)

- Đạt danh hiệu CSTĐCS: 5 (đ/c Mẫn Kim Hoàn, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Ngọc Hùng, Ngô Trí Tiến)

- Toàn trường viết được 29 SKKN, Trong đó Hội đồng khoa học trường  công nhận  SKKN cấp trường 24 SKKN; Hội đồng khoa học ngành công nhận SKKN cấp huyện có 4 SK ( Thầy Mẫn Kim Hoàn ,  cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hoàng Thúy Ngọc, Đậu Thị Hà  )

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy của 28/28 (100%) giáo viên Trong đó: xếp loại xuất sắc 16 (57%) xếp loại khá 12 (43%).

- Hồ sơ cá nhân tốt 80%, khá 20%; Hồ sơ tập thể: Tốt 100%

- Dự giờ: Tổ trưởng 34 tiết, giáo viên 25 tiết, HT 35 tiết, PHT 70 tiết

- Mỗi tổ nhóm CM nghiên cứu bài học được 4 tiết , xây dựng được 2 chủ đề CM, 6 trải nghiệm sáng tạo.

- Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp 28 GV:  xuất sắc 14  ,  khá 14 

- Đánh giá xếp loại 31 viên chức cuối năm học:  HTXSNV: 17 ,  HTTNV: 14

-Xếp loại 4 tổ đều đạt xuất sắc.

 

4. Cơ sở vật chất được tăng cường:

    

-Phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà làm việc cơ bản phục vụ tốt cho việc dạy học và làm việc.

- Trong năm học đã tu sửa dãy phòng học bộ môn  trị giá 522 287 000 đồng, đóng mới  33 bộ bàn ghế học sinh trị giá 33 000 000 đồng, trả nợ tu sửa nhà để xe học sinh trị giá 34 667 000 đồng, trả nợ làm mới nhà xe học sinh trị giá 18 180 000 đồng, xây mương thoát nước trị giá 19 118 000 đồng, xây tường rào đổ trị giá 13 428 000 đồng,  mua máy FOTO trị giá 40 000 000 đồng, mua hóa chất thiết bị dạy học 22 066 719 đồng, mua ấn phẩm 3 219 000 đồng.

- Tổng kinh phí xây dựng mua sắm CSVC: 709 318 600 đồng( Trong đó nguồn XHH là 240 680 000 đồng, ngân sách là 468 638 600 đồng)

- Thực hiện chủ trương “3đủ”, từ đầu năm học đến nay đã vận động quyên góp được sô quàn áo: 40 bộ;  số sách: 200 cuốn;   số đồ dùng học tập: 250 cái ;  số tiền ủng hộ: 9 500 000đ

Tổng quy ra tiền là: 15 000 000 đ

5. Công tác quản lý giáo dục:

Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các văn bản cấp trên về nhiệm vụ năm học.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ  và Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường kỷ lut kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Kế hoạch số 2246/KH-SGD&ĐT ngày 25/10/2016  của Sở GD&ĐT Nghệ An Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/10/2016 của Thủ tướng chính phủ trong ngành GD&ĐT Nghệ An.

Trường đã thực hiện tốt việc công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT.

Đã thực hiện tốt quy chế dân chủ theo  Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.

Công tác xây dựng duy trì các tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm, cơ sở vật chất được củng cố tăng cường tuy nhiên vẫn còn thiếu khá nhiều hạng mục, chất lượng và các tiêu chuẩn khác đảm bảo.

          Đội ngũ CBQL tích cực nghiên cứu học tập các văn bản về nhiệm vụ năm học, các mô đun BDTX để cập nhật và nâng cao trình độ để quản lý chỉ đạo CBGVNV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Có nhiều biện pháp như : Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, tham gia các cuộc thi, các cuộc hội thảo, tăng cường công tác kiểm tra.

Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện thường xuyên theo đúng Kế hoạch đã được Phòng phê duyệt.

Đã thực hiện tốt cải cách hành chính, tổ chức các hoạt động theo những quy trình đơn giản khoa học dễ làm có hiệu quả;

 Trường học đã nối mạng Internet, sử dụng thường xuyên mạng Iternet để học tập, làm việc, trao đổi thông tin.                    

 

 

Đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ:  Công tác KTNB được thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt đầu năm học; Các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng quy trình và có hiệu quả thúc đẩy sự hoàn thiện, sự tiến bộ.

Tự đánh giá, đề nghị huyện đánh giá:  Hiệu trưởng, Phó HT đều đạt loại xuất sắc

Tự nhận danh hiệu năm học: Tập thể lao động xuất sắc

II. Những khuyết điểm hạn chế cần khắc phục:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm học qua trường chúng ta cũng còn một số khuyết điểm hạn chế cần khắc phục đó là:

1 Vẫn còn hiện tượng học sinh bỏ học đi khỏi địa bàn không vận động được.

2 Một số học sinh lười học, trốn học, chơi điện tử xếp loại Học lực yếu

3 Vẫn còn một số em vi phạm nội quy nhà trường, hạnh kiểm xếp loại trung bình

4 Có 5 phòng học tạm, không có phòng Công đoàn, phòng tổ CM và một số CSVC khác nên không đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia giai đoạn mới.

5 Đội ngũ giáo viên thiếu quá nhiều so với quy định, ngân sách không cấp cho việc hợp đồng 3 GV trong 3 tháng 1,2,3 năm 2018.

III. Kết luận:

Năm học 2017-2018 trường THCS Nghĩa Xuân chúng ta đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

Phần thứ 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào công văn số 1687/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019;

Căn cứ vào báo cáo số 193/BC-UBND.VX ngày 09 tháng 8 năm 2018 về báo cáo tổng kết năm học 2017-2018. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành GD&ĐT Quỳ Hợp;

Căn cứ vào công văn số 309/PGD&ĐT-THCS ngày 10/9/2018 của Phòng GD&ĐT Quỳ Hợp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, trường THCS Nghĩa Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

 

  1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

 

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp (GDHN) gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Chuẩn bị các điều kiện để tham gia và tổ chức tốt Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp THCS.

B. NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

- Danh hiệu tập thể: Tập thể lao động xuất sắc

           - Giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia và KĐCL cấp độ 3.

           - Xếp loại xuất sắc về phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

           - Công tác “ Xanh - Sạch - Đẹp” được xếp loại tốt

- Duy trì tốt sỹ số học sinh: Trên 99,5%

-Xếp loại Học lực cuối năm học: Giỏi trên 14,81%; Khá trên 48,08%; TB trên 35,1%

-Xếp loại Hạnh kiểm cuối năm học: Tốt trên 88,3%; Khá  10,6%); TB 1,4%

-Tốt nghiệp THCS 100%

-Thi tuyển sinh vào lớp 10 xếp tốp 3 / 17 trường trong huyện.

- Tỷ lệ đối tượng 15-18 tuổi có bằng TNTHCS: 90% 

- HSG lớp 9 cấp huyện  đạt 19 em

- Thi HSG cấp tỉnh đạt 5 em.

- Thi khảo sát HS khá giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện đạt  50 em

- Thi học sinh nghiên cứu KHKT: Đạt 1 giải cấp huyện.

- 5 Lớp đạt xuất sắc, 7 Lớp tiến tiến, 2 Lớp khá.

- Thi Giáo viên  dạy giỏi cấp trường đạt 24; 

- Thi GVDG cấp huyện đạt 4

- Xếp loại học BDTX 29 CBGV 100% đạt  loại khá và loại giỏi

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 100%

- Đạt danh hiệu CSTĐCS: 5

-  SKKN cấp trường 24 SKKN; SKKN cấp huyện có 4 SK

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy 100%GV, xếp loại xuất sắc 50%, xếp loại khá 50%.

- Hồ sơ cá nhân tốt 80%, khá 20%; Hồ sơ tập thể: Tốt 100%

- Dự giờ: Tổ trưởng 34 tiết, giáo viên 25 tiết, HT 35 tiết,  PHT 70 tiết

- Mỗi môn học  xây dựng được 2 Trải nghiệm sáng tạo hoặc 1 trải nghiệm sáng tạo và 1 chủ đề dạy học. Nghiên cứu bài học( Môn có 3 GV trở lên thực hiện 4 NCBH, môn có 2 Gv thực hiện 2 NCBH, môn có 1 GV thực hiện liên trường)

- Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp: 100% loại khá trở lên

- Đánh giá xếp loại CCVC cuối năm học: 100% xếp loại khá trở lên

- Tu sửa xây dựng CSVC đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy học và công tác.

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

1. Kế hoạch thời gian:

Thực hiện theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể:

- Ngày tựu trường 20/8/2018;

- Học kỳ I: Từ 27/8/2018 đến 12/01/2019 có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;

- Học kỳ II: Từ 14/01/2019 đến trước ngày 25/5/2019 có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;

- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 trong tháng 3/2019;

- Thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong tháng 12/2018;

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019;

2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

 Tiếp tục thực hiện công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2017), Công văn số 309/PGD&ĐT ngày 10/9/2018 v/v hướng dẫn thực hiện chuyên môn năm học 2018-2019. chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục cần lưu ý những điểm sau đây:

- Đối với các môn học: Tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Bố trí đủ thời lượng dạy học (cả dạy học tự chọn và chương trình địa phương); có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo thời điểm kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo kế hoạch thời gian của năm học và khung phân phối chương trình của Bộ.

- Đối với hoạt động GDHN, giáo dục ngoài giờ lên lớp: Rà soát lại chương trình hiện hành, lựa chọn, bổ sung nội dung, thiết kế các hoạt động phù hợp với đặc điểm nhà trường và đáp ứng nhu cầu của học sinh, hướng tới việc hình thành phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Dạy an toàn giao thông trong trường học: Đưa vào trong chương trình dạy học, tổng 9 tiết/năm học cho mỗi khối. Tổ chức linh hoạt chương trình, hình thức dạy học dạy vào 3 buổi chiều hoặc thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp (Dự kiến: tháng 10, tháng 12, tháng 3)…có hồ sơ lưu trữ hoạt động này (Giáo án, sổ đầu bài…)

- Chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục là 35 tuần, được bố trí thực hiện trong 37 tuần. Các nội dung dạy học theo chủ đề, dạy học tự chọn, hoạt động TNST được đưa vào kế hoạch dạy học của các môn học/hoạt động giáo dục. Kế hoạch giáo dục các môn học, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong tổ, được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Sau khi hiệu trưởng phê duyệt nạp 01 bộ về phòng GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

2.2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ môn tiếng Anh:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 ban hành theo Quyết định số 5600/QĐ-UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”, Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc phê duyệt “Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, giai đoạn 2014-2020”,  tập trung vào các nội dung:

- Nâng cao năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Tiếng Anh mới ở trường đối với học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh để tiến hành triển khai thí điểm Kế hoạch tăng cường dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020 ban hành theo Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số384/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2018-2020”.

-  Khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả phòng học ngoại ngữ đã được trang bị.

2.3. Giáo dục hướng nghiệp:

Triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp (GDHN) và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục trung học; cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương; đổi mới nội dung, hình thức GDHN trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương, đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động GDHN đảm bảo đủ thời lượng theo quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của từng nhà trường; khuyến khích triển khai mô hình giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương nhằm tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học để đào tạo kỹ năng nghề cho học sinh, góp phần thực hiện phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp.

2.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công văn số 296/PGD&ĐT triển khai tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS trong nhà trường. Tích hợp các nội dung giáo dục về pháp luật, an ninh quốc phòng, phòng chống tham nhũng, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, văn hóa lịch sử Đông Nam Á, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông,... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

2.5. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học; tuyên truyền để học sinh hiểu đúng ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trong các lễ chào cờ đầu tuần, trong các hoạt động tập thể; hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục giữa giờ và duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học.Tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ theo thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định về tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Chủ động nghiên cứu Chương trình tổng thể của Chương trình GDPT mới, tiếp cận những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng đặc biệt là về quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình GDPT và mục tiêu chương trình từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục để chỉ đạo, thực hiện các hoạt động đổi mới theo định hướng chương trình GDPT mới.

1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng về phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể: “Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển”. Cụ thể là dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập, từ đó giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp, phương tiện và kỹ thuật dạy học để tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, qua đó phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học. Khuyến khích giáo viên tự làm thiết bị dạy học, tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. Giáo viên cần chú ý việc dạy học phân hoá sát đối tượng, phù hợp với năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT. Giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập phù hợp với các đối tượng trong tiến trình dạy học; chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thức phương pháp để học sinh biết cách đọc sách giáo khoa, tài liệu, tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết tình huống; chú ý giúp học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; tăng cường các hoạt động TNST; tổ chức dạy học gắn liền với di sản văn hóa, với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Trong năm học, xây dựng và tổ chức thực hiện được ít nhất 2 chủ đề hoặc hoạt động trải nghiệm cho mỗi môn, khuyến khích xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ đề tích hợp liên môn.chú trọng việc xây dựng và sử dụng thư viện mở, tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc, tổ chức các câu lạc bộ khoa học.

Khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia Cuộc thi KHKT và các cuộc thi do Bộ tổ chức gắn liền với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp huyện theo công văn số 301/PDG&ĐT THCS ngày 4/9/2018 về thi KHKT học sinh của PGD Quỳ Hợp, Công văn số 3521/GDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GDĐT và công văn số 1685/SGDĐT-GDTrH  ngày 31/8/2018 của Sở GDĐT.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hướng dẫn của Sở GDĐT, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu: ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan,trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh trong các kì thi KSCL học kì theo công văn số 309/PGD&ĐT ngày 10/9/2018 hướng dẫn thực hiện chuyên môn năm học 2018 – 2019.

- Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho từng môn, lớp, thống nhất khung thời gian có số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu, hình thức cho các bài kiểm tra định kỳ (tự luận/ tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan). Tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ. Căn cứ vào ma trận đề kiểm tra đã được tổ/nhóm chuyên môn xây dựng, giáo viên biên soạn đề kiểm tra cho từng lớp được phân công giảng dạy. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết đế giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn, đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và tình hình thực tế của học sinh, các tổ nhóm chuyên môn xác định tỉ lệ cho từng mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao (khoảng 50-60% cho các mức nhận biết và thông hiểu; 40-50% cho vận dụng và vận dụng cao). Đề kiểm tra có thể tự luận hoặc kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan (nếu kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan thì phần tự luận chiếm tối thiểu 30%), giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu KHKT, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh, coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

        Thi học sinh giỏi lớp 9 và kiểm tra học sinh có học lực khá, giỏi các lớp 6, 7, 8: theo công văn hướng dẫn của PGD Quỳ Hợp củ thể:

+ Khối lớp 6,7 kiểm tra các môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

+ Khối lớp 8, 9 kiểm tra các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, GDCD và Tiếng Anh.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra khảo sát chất lượng theo đề và lịch chung toàn huyện các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh cho học sinh theo từng học kỳ, chủ động trong khâu coi và chấm bài kiểm tra. Các môn còn lại trường tự ra đề theo đúng quy định, lên lịch, bố trí, phân công coi, chấm bài kiểm tra như các môn chung toàn huyện.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

-  Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung đã được PGD, Sở tập huấn đến từng giáo viên thông qua việc SHCM tại trường, tham gia tập huấn tại Phòng, qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo trường hoặc cụm trường, trong đó chú trọng các nội dung: Tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục; Thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động học trong tiến trình dạy học; tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; Dạy học theo chủ đề (môn học hoặc liên môn); Tích hợp hoạt động nghiên cứu bài học với dạy học theo chủ đề, trong đó chú trọng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động học (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập,..) cho học sinh;  Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra, câu hỏi và chuẩn hóa câu hỏi; Thiết kế và tổ chức hoạt động TNST; Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học,…. Quan tâm công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra thúc đẩy sau tập huấn; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

          - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên (bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cốt cán,…). Chú trọng việc bồi dưỡng để nâng cao mức độ đạt chuẩn cho cán bộ quản lí theo chuẩn hiệu trưởng và cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn; tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý trên trang mạng "Trường học kết nối". Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghệ nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và phiếu đánh giá giáo viên trung học của Sở GDĐT (Thực hiện cho tất cả các mô hình trường học).

- Lập kế hoạch để chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh phải được bố trí đi học để đạt chuẩn trước khi phân công dạy học theo kế hoạch của PGD.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

Rà soát, có phương án bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chủ động tham mưu đề xuất về phương án sắp xếp, bố trí để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo về số lượng, chất lượng với cơ cấu phù hợp, hạn chế ở mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt hiện tượng dôi dư, thừa thiếu cục bộ trong từng đơn vị; phân công dạy học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các các chế độ theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên. Tăng cường tính dân chủ, đảm bảo sự khách quan, chính xác, công bằng trong công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

IV. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND.VX ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển GDĐT Nghệ An giai đoạn 2012-2020 và quyết định số 10/2018/QĐ-UBND.VX ngày 09/02/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2013QĐ.UBND-VX. Nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Thực hiện công tác giáo dục hòa nhập. Đảm bảo 100% người khuyết tật trong độ tuổi có nhu cầu được tham gia học tập.

Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng năm học, từng giai đoạn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường. Tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm xây dựng phòng lớp học thay thế các phòng học tạm, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh học sinh, vườn trường và mua sắm thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Lập DS cho nhân viên thư viện, thiết bị tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp theo kế hoạch tập huấn của PGD. Chỉ đạo giáo viên sử dụng hợp lí, khai thác tối đa hiệu năng của phòng học bộ môn, thiết bị, phương tiện dạy học, khuyến khích động viên giáo viên tự làm thiết bị dạy học.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT- CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐT về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo,  Công văn số 2601/SGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2013 của Sở  GDĐT về Hướng dẫn quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.

3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT, công văn số 243/PGD&ĐT ngày 8/8/2016 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiến hành rà soát theo các tiêu chí để xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí chưa đạt, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, lộ trình phấn đấu để đạt chuẩn cho đơn vị qua đó đề xuất thời gian kiểm tra công nhận lại TCQG. cần đầu tư tu bổ cơ sở vật chất (chú trọng phòng học bộ môn), tăng cường trang thiết bị, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt vững chắc các tiêu chí. Đề nghị Chủ tịch UBND xã Quyết định thành lập Ban tự kiểm tra theo 5 tiêu chuẩn TCQG ban hành tại Thông tư 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo kết quả tự kiểm tra và đề nghị UBND huyện kiểm tra. (Hướng dẫn cụ thể tại công văn số 243/PGD&ĐT-THCS ngày 08/8/2016 của phòng GD Quỳ Hợp về việc kiểm tra công nhận lại TCQG)     

V. Kiểm định chất lượng giáo dục:

Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tự đánh giá trong nhà trường, đảm bảo  hoàn thành tự đánh giá nghiêm túc, chất lượng. Sắp xếp bổ sung các loại hồ sơ, các minh chứng trong năm học vào các hộp theo tiêu chí, tiêu chuẩn.

          VI. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

          Thực hiện công văn số 279/PGD&ĐT – CNTT ngày 8/8/2018, công văn số 288/PGD&ĐT ngày 21/8/2018 v/v triển khai các ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

VII. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT, củng cố kết quả PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, có biện pháp để củng cố và nâng cao tỷ lệ phổ cập. Tổ chức điều tra, thống kê, tập hợp xử lý số liệu kết quả phổ cập và báo cáo về Ban chỉ đạo phổ cập của huyện.

VIII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

Tiếp tục phát huy tính tích cực, tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp quản lí, trong quan hệ phối hợp, cộng tác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các nhà trường.

Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch trong nhà trường từ kế hoạch cá nhân đến kế hoạch của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn thẩm định phê duyệt kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong nhà trường.

Thực hiện đúng qui định về các loại hồ sơ trong nhà trường và hồ sơ cá nhân. Chấm dứt việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu của Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và công văn số 2238/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/11/2013 về việc hướng dẫn xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. Hiệu trưởng các nhà trường không được quy định thêm các loại hồ sơ của tổ/nhóm chuyên môn và hồ sơ giáo viên theo quy định. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh.

 Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng và hoàn thiện các qui chế nội bộ của nhà trường đảm bảo dân chủ và đúng luật. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, công văn, tài chính, công tác phổ cập giáo dục,… tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet. Xây dựng và nâng cao chất lượng Website của nhà trường, góp phần thực hiện chế độ thông tin, qui định về thực hiện “3 công khai”, xây dựng “Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá.

Xây dựng, Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào việc rà soát chương trình, lập kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tăng cường kiểm tra thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng; việc triển khai tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; việc chấp hành chủ trương, chính sách, việc thực hiện các qui chế, qui định của ngành.

IX. Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ GDĐT phát động với các hoạt động thiết thực, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong các nhà trường. Phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả GDĐT. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

Xây dựng nội quy, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho cá nhân, tập thể; tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường. Thực hiện tốt các nội dung mà PGD sẽ căn cứ để đánh giá các nhà trường như: đánh giá kết quả việc thực hiện các mặt công tác: Kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, kế hoạch dạy học, phân phối chương trình; kết quả thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử; kết quả thi học sinh giỏi, dạy thêm, học thêm, các hội thi theo môn học; công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, kiểm tra đánh giá trên Website của trường; việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo...

IX. Một số nhiệm vụ cụ thể.

 

TT

Tháng

Nội dung công việc

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

8/2018

 

 

Chuẩn bị CSVC cho năm học mới

 

 

Duyệt tuyển sinh năm học 2018-2019;

LĐ-TKHĐ

 

Thực hiện theo chỉ đạo thời gian năm học 2018 - 2019

Toàn trường

 

Tập huấn chuyên đề hè 2018 tại phòng,Theo lịch

CBGV

 

Chỉ đạo thực hiện tuần sinh hoạt tập thể trong tháng 8/2018;

TPT Đội, GVCN

 

 

 

 

Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập 3 cấp học, Phân công GV 3 cấp điiều tra phổ cập

Tổ phổ cập

 

Tiến hành đối chiếu, rà soát, tổng hợp công tác  điều tra phổ cập thống nhất 3 cấp

GV điều tra 3 cấp

 

Tổ chức ôn tập cho HS thi lại, thi lại, hoàn thành sổ điểm, học bạ cho học sinh thi lại, ghi sổ đăng bộ

HP-GV

 

Kiểm kê, lau chùi thiết bị, dụng cụ, tranh ...chuẩn bị cho năm học mới

HP-GV

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

Tổ Chuyên môn

 

Hoàn thành hồ sơ cá nhân

 

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

2.

9/2018

Tự kiểm tra, làm báo cáo đề nghị huyện về kiểm tra trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm đạt

Ban tự KT do CT xã ra QĐ th lập

 

Làm báo cáo các khoản thu nộp Phòng TCKH

HT, Kế toán

 

Lập, duyệt KHBD HSG, dạy thêm, học thêm…;

Duyệt phân công chuyên môn  năm học 2017-2018.

PHT

 

Duyệt chương trình Hội nghị CBCCVC

HT

 

Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019, triển khai tháng ATGT, khuyến học.

Toàn trường

 

Hội nghị CBCC,VC

Toàn trường

 

Đại hội phụ huynh

Toàn trường

 

Lập kế hoạch các khoản thu năm học 2018- 2019

HT, Kế toán

 

Trình Phòng v/v Kiện toàn Hội đồng trường

Hội đồng trường

 

Triển khai chuyên đề hè 2018 tập huấn cho CBGV;

GV được cử đi

 

Duyệt kế hoạch các bộ phận,cá nhân, duyệt dạy học  thêm

HT-HP-TT

 

Bồi dưỡng HSG lớp 9 năm học 2018-2019; Lập danh sách  HSG lớp 9

HP, GVbồi dưỡng

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

 

 

Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi..Tập huấn công tác độ

TPT Đội

 

Vào dữ liệu phổ cập

đ/c Hùng

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

3.

10/2018

Tu sửa xây dựng CSVC để đón Phòng, Sở về kiểm tra.

Trường, Hội PH

 

Duyệt kế hoạch các bộ phận,cá nhân, duyệt dạy học  thêm

HT-HP-TT

 

Bàn giao kế toán do đ/c sức khỏe đ/c Hưng

HT, kế toán, quỹ

 

Lập danh sách học sinh giỏi 6, 7, 8 để có kế hoạch ôn tập

HP

 

Đăng ký, duyệt KH BDTX cá nhân năm 2018-2019

Tất cả CBGV

 

Dạy thực tập liên trường( Theo lịch phòng)

 

 

Tiến hành cho HS đăng ký thi,làm  KHKT trước 15/10

Tất cả GV

 

Hoàn thành học BDTX ND1 và vào điểm trên phần mềm

Tất cả gv

 

Thi chọn HSG huyện cho HS lớp 9 vòng 1

HSG

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

 

 

Nạp danh sách SKKN trước ngày 25/10, đăng ký thi đua với phòng GD trước ngày 12/10.

Tất cả GV

 

Chuẩn bị tốt hồ sơ đón đoàn kiểm tra của Phòng, Huyện, Sở về  kiểm tra

Tất cả gv

 

Kiểm tra theo KH – Kiểm tra nội bộ

Theo KH

 

Tuyển chọn và tham gia đội tuyển năng khiếu TDTT theo lịch phòng

Tiến, Thành

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

 

4.

 

 

11/2018

 

Phát động thi đua chào mừng  ngày NGVN

Toàn trường

 

Thi  HSG huyện cho HS lớp 9 vòng 2

HSG

 

Thi KH-KT dành cho HS phổ thông cấp trường

Theo QĐ HT

 

Chỉ đạo các tổ phát động phong trào thi đua và tổ chức kỷ ngày nhà giáo VN 20/11.

Tất cả GV

 

Tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện duyệt;

Nhóm PC

 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

TPT Đội, GV TD

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

GV

 

Chuẩn bị tốt hồ sơ đón đoàn kiểm tra của Phòng, Huyện về kiểm tra công tác Phổ cập

Tất cả gv

 

Kiểm tra nội bộ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

5.

 

12/2018

Kết thúc năm Tài chính  2018

Toàn trường

 

Hoàn thành BDTX theo kế hoạch

GV

 

Tham dư Hội khỏe Phù đổng cấp huyện

GVTD, đội tuyển

 

Thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong tháng 12/2018;

 

GV và HS

 

Kiểm kê tài chính, tài sản năm 2018

HT, KT, TTND

 

Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I bằng đề chung toàn huyện;

Tất cả GV

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

Tổ CM

 

Chuẩn bị tốt hồ sơ đón đoàn kiểm tra của Phòng, Huyện, Sở về kiểm tra

Tất cả gv

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

6.

01/2019

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Toàn trường

 

Chỉ đạo kết thúc chương trình học kỳ I

Tất cả GV

 

Họp phụ huynh lần 2

 

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

Tổ chuyên môn

 

Kiểm tra theo kế hoạch nội bộ

Theo KH -KTNB

 

7.

02/2019

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng CSVN

 

 

Chuẩn bị tốt để phòng về kiểm tra các trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm

HT-HP- Các nhóm trường chuẩn

 

Thi lí thuyết giáo viên dạy giỏi cấp Huyện các môn Văn, Sử, Địa, GDCD, ÂN, MT, TD, GVCN giỏi

GV dự thi

 

Ôn thi vào lớp 10;

GV ôn , HS thi

 

Dạy thực tập liên trường( Theo kế hoạch phòng)

Tổ chuyên môn

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

8.

3/2019

Kỷ niệm ngày QTPN, ngày TLĐTNCSHCM

 

 

Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 trong tháng 3/2019;

Đội tuyển

 

Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra nhiệm vụ năm hoc và một số chuyên đề theo kế hoạch PGD

Toàn trường

 

Triển khai công tác tuyển sinh và phân luồng lớp 9

HP, Tổ CM

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

Tổ CM

 

Thi thực hành giáo viên dạy giỏi các môn Văn, Sử, Địa, GDCD, ÂN, MT, TD, GVCN giỏi

GV dự thi

 

Xét SKKN cấp trường và gửi PGD

HĐKH

 

Lập DS Thi khảo sát học sinh khá, giỏi lớp 6, 7, 8;

GV dạy

 

Ôn tập thi vào lớp 10;

GV Ôn thi,

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

 

9.

 

 

 

4/2019

 

 

Khảo sát tình hình VSVC để có kế hoạch tu sửa trong hè trình cuộc họp phụ huynh lần 3

HT, Hội PH

 

Khảo sát học sinh khá, giỏi lớp 6, 7, 8.

HS

 

Hoàn chỉnh các loại hồ sơ kiểm tra

HT-PHT-TT

 

Tăng cường kiểm tra công tác ôn tập thi vào lớp 10;

HT-PHT

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

10.

5/2019

Họp phụ huynh lần 3

HT, GVCN, Hội

 

Xếp loại BDTX năm 2018-2019

HT-HP-TT-TP

 

Duyệt hồ sơ lớp 9,xét TN, làm hồ sơ thi lớp 10 ;

LĐ- GVCN lớp 9

 

Kiểm tra chất lượng học kỳ II đề chung;

Tất cả GV

 

Sinh hoạt chuyên môn ( Theo KH Tổ đã duyệt)

Tổ CM

 

Xây dựng kế hoạch ôn tập cho HS phải rèn luyện trong hè, học sinh yếu kém và tổ chức nghỉ hè theo quy định.

 

 

Thực hiện theo chỉ đạo của HT các tổ kết thúc chương trình học kỳ II theo quy định

Tất cả GV

 

Kiểm tra nội bộ ( theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ)

 

 

Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019

Tổng kết năm học 2018-2019

Toàn trường

 

11.

 

6,7/2019

 

Thi tuyển sinh vào lớp 10;

HS

 

Duyệt TN THCS, BDTX...tại PGD

HT-HP

 

Quyết toán các khoản thu năm học 2018 -2019

HT, kế toán

 

Tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

 

 

  Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, CTCĐ(c/đ);

- Các tổ(t/h);

- Lưu VT 

 

                                                                                                             Lê Văn Thuận

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 36
Năm 2021 : 525
Bài tin liên quan