12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy
Nếu muốn tính toán nhanh hơn, bạn nhất định phải biết mẹo dưới đây.


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 1


1. Cách tính phần trăm của một số nhanh nhất


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 2


2. Để tìm bình phương của một số có 2 chữ số tận cùng là 5, ta nhân chữ số đầu tiên với kết quả của chính số đó cộng với 1. Kết quả, bạn viết tiếp số 25 vào sau để được kết quả bình phương. .

12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 3


3. Quy tắc tìm kết quả khi nhân với 9


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 4


4. Cách nhân 5 nhanh nhất: Đầu tiên ta chia số đó cho 2, nếu kết quả là số nguyên thì thêm số 0 vào cuối. Nếu kết quả không phải là số nguyên, hãy bỏ qua phần thập phân và chỉ thêm 5 vào cuối.


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 5


5. Cách tính kết quả khi nhân một số với 11 nhanh nhất


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 6


6. Nhân với 4: Mẹo đơn giản là nhân một số với 2 rồi nhân lại với 2


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 7


7. Mẹo nhỏ: Nếu bạn cần tính 15% của một số, hãy lấy kết quả của 10% của số đó cộng với kết quả của 10% chia cho 2.


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 8


8. Nếu cần nhân các số chẵn lớn với nhau, hãy tách chúng ra nhẩm để dễ dàng tính toán


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 9


9. Muốn chia một số lớn cho 5 ta nhân số đó với 2 rồi chuyển dấu phẩy 1 số lên trước


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 10


10. Cách trừ nhanh nhất với nhiều số 0


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 11


11. Mẹo đổi độ F sang độ C và ngược lại


12 mẹo học toán thông minh không thầy cô nào dạy - 12


12. Cách tính căn bậc hai của số lớn không cần máy tính bỏ túi


Giải phương trình toán học để lấy mật khẩu Wi-Fi ở Trung Quốc

Trên đời này không có chuyện “không có bữa trưa miễn phí” và Wi-Fi ở các trường đại học Trung Quốc cũng vậy.


Theo Trúc Anh (Theo Brightside) (Dân Việt)

Similar Posts

Trả lời