Các trường Y Dược công bố điểm chuẩn năm 2016




Năm nay, Đại học Y Hà Nội có 1255 thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn cao nhất của trường là Y đa khoa (27 điểm).


Các trường Y Dược công bố điểm chuẩn năm 2016 - 1


Năm nay, Đại học Y Hà Nội có 1255 thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn cao nhất của trường là Y đa khoa (27 điểm).


Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội là 27 điểm. Mức điểm này giảm so với điểm chuẩn năm 2015 0,75 điểm. Năm ngoái, Y đa khoa có mức điểm xét tuyển là 27,75 điểm; Ngành Răng hàm mặt có mức điểm xét tuyển cao thứ hai, là 26,75 điểm. Ngành này cũng giảm 0,25 điểm so với năm ngoái; Ngành lấy điểm xét tuyển thấp nhất vào Đại học Y Hà Nội năm nay là Y tế Công cộng với mức điểm xét tuyển là 23,25 điểm.


Theo thông báo của Đại học Y Hà Nội, Điểm trúng tuyển ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt sử dụng tiêu chí phụ, điểm môn thi môn Toán phải từ 8,75 trở lên


Trường học Đại học Y Dược Thái Bình vừa công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào 6 ngành đào tạo đại học chính quy của trường.


Theo đó, điểm chuẩn ngành Y đa khoa cao nhất là 25,25 và thấp nhất là 21,25 điểm.


Điểm chuẩn cụ thể như sau: Y đa khoa: 25,25; Dược học: 24,25; Y học cổ truyền: 23,75; ngành Y học dự phòng: 23,25; ngành Điều dưỡng: 22,50; ngành Y tế công cộng: 21,25.


Đại Học Y Dược Cần Thơ 2016: 25 điểm đối với chuyên ngành Y đa khoa (trừ khu vực ĐBSCL là 25,5 điểm); Răng hàm mặt 24,25 điểm (ngoài khu vực ĐBSCL là 25,25 điểm); Dược 24,25 (ngoài khu vực ĐBSCL là 25 điểm); Y học cổ truyền 23 điểm (ngoài khu vực 23,23 điểm); Y học Dự phòng 22,5; Trắc nghiệm 23,25; Điều dưỡng 22,25; Y tế công cộng 21,25.


Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM năm 2016 cao nhất là 26,75 điểm.


đại học y khoa vinh: Điểm chuẩn ngành cao nhất 23,5 điểm là Y đa khoa. Điểm chuẩn ngành Y học Dự phòng là 21 điểm; y tế công cộng là 15 điểm; Cử nhân Điều dưỡng 19 điểm (thấp hơn 2,25 điểm).


Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành Răng Hàm Mặt có điểm xét tuyển cao nhất là 23,20 điểm; Y đa khoa có điểm chuẩn 22,80 điểm; Ngành Y tế cộng đồng có điểm chuẩn 21,30 điểm; Ngành điều dưỡng có điểm chuẩn 21,25 điểm; Ngành Xét nghiệm y học có điểm chuẩn 22,50 điểm; Kỹ thuật y học có điểm chuẩn 21,90 điểm; Ngành khúc xạ nhãn khoa có điểm chuẩn 20,20 điểm (điểm chuẩn năm 2015: 23,25 điểm).


Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM: Điểm chuẩn xét tuyển ngành Y đa khoa là 25,5 điểm (đã cộng điểm lợi thế khu vực và ưu tiên chính sách). Ngành dược học, điểm chuẩn xét tuyển là 25 điểm (đã cộng với lợi thế vùng miền và ưu tiên chính sách)


Theo Diệu Thu (Dân Việt)

Similar Posts

Trả lời